Corda Guitarra Gato Negro 1ª "MI"
0,85 €
Corda Guitarra Gato Negro 1ª "MI"
Corda Guitarra Gato Negro 2ª "SI"
0,90 €
Corda Guitarra Gato Negro 2ª "SI"
Corda Guitarra Gato Negro 3ª "SOL"
1,05 €
Corda Guitarra Gato Negro 3ª "SOL"
Corda Guitarra Gato Negro 4ª "RE"
1,75 €
Corda Guitarra Gato Negro 4ª "RE"
Corda Guitarra Gato Negro 5ª "LA"
1,85 €
Corda Guitarra Gato Negro 5ª "LA"
Corda Guitarra Gato Negro 6ª "MI"
2,00 €
Corda Guitarra Gato Negro 6ª "MI"
Joc Cordes Guitarra Gato Negro
7,80 €
Joc Cordes Guitarra Gato Negro
Corda Guitarra Savarez 1ª "MI"
1,30 €
Les cordes Carte rouge es fan amb un niló produït segons una tecnologia precisa que rep tractaments particulars per a controlar les característiques de: allargament, elasticitat, cristal·linitat i relaxació.

La corda després d'un control del seu calibre es rectifica segons una tecnologia elaborada amb els mitjans mes moderns. La seva forma es modifica progressiva i delicadament per a obtenir un arrodoniment i un calibre regular sobre tota la seva longitud.

La sèrie Carte rouge, de tensió forta, és la més utilitzada.
Corda Guitarra Savarez 2ª "SI"
1,45 €
Les cordes Carte rouge es fan amb un niló produït segons una tecnologia precisa que rep tractaments particulars per a controlar les característiques de: allargament, elasticitat, cristal·linitat i relaxació.

La corda després d'un control del seu calibre es rectifica segons una tecnologia elaborada amb els mitjans mes moderns. La seva forma es modifica progressiva i delicadament per a obtenir un arrodoniment i un calibre regular sobre tota la seva longitud.

La sèrie Carte rouge, de tensió forta, és la més utilitzada.
Corda Guitarra Savarez 3ª "SOL"
1,35 €
Les cordes Carte rouge es fan amb un niló produït segons una tecnologia precisa que rep tractaments particulars per a controlar les característiques de: allargament, elasticitat, cristal·linitat i relaxació.

La corda després d'un control del seu calibre es rectifica segons una tecnologia elaborada amb els mitjans mes moderns. La seva forma es modifica progressiva i delicadament per a obtenir un arrodoniment i un calibre regular sobre tota la seva longitud.

La sèrie Carte rouge, de tensió forta, és la més utilitzada.
Corda Guitarra Savarez 4ª "RE"
2,50 €
Les cordes Carte rouge es fan amb un niló produït segons una tecnologia precisa que rep tractaments particulars per a controlar les característiques de: allargament, elasticitat, cristal·linitat i relaxació.

La corda després d'un control del seu calibre es rectifica segons una tecnologia elaborada amb els mitjans mes moderns. La seva forma es modifica progressiva i delicadament per a obtenir un arrodoniment i un calibre regular sobre tota la seva longitud.

La sèrie Carte rouge, de tensió forta, és la més utilitzada.
Corda Guitarra Savarez 5ª "LA"
2,60 €
Les cordes Carte rouge es fan amb un niló produït segons una tecnologia precisa que rep tractaments particulars per a controlar les característiques de: allargament, elasticitat, cristal·linitat i relaxació.

La corda després d'un control del seu calibre es rectifica segons una tecnologia elaborada amb els mitjans mes moderns. La seva forma es modifica progressiva i delicadament per a obtenir un arrodoniment i un calibre regular sobre tota la seva longitud.

La sèrie Carte rouge, de tensió forta, és la més utilitzada.