CANVIS EN ELS NOSTRES ENVIAMENTS, ARA, MÉS SOSTENIBLES.


A  Audenis hem apostat per oferir la possibilitat de lliuraments en un punt de conveniència, així el comprador no té la necessitat d'estar a casa en un horari determinat (que sol coincidir amb el laboral), estalvia temps i no necessita dependre d'un tercer (veí, familiar, porter…) en favor de la llibertat de triar on i quan recollir la seva compra, això repercuteix en una major eficiència del transport que al seu torn es tradueix en una reducció de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI).

El lliurament a domicili genera un elevat impacte sobre el medi ambient i la sostenibilitat –el 25% de les emissions totals de gasos contaminants procedeix del transport–, sobre la congestió urbana –el 20% del trànsit a les ciutats és conseqüència del transport de mercaderies, l'eficiència logística i els costos associats al transport i distribució de mercaderia.